Error loading page.
Try refreshing the page. If that doesn't work, there may be a network issue, and you can use our self test page to see what's preventing the page from loading.
Learn more about possible network issues or contact support for more help.

Dziewczyny

Audiobook

Hipnotyzuj?ca historia inspirowana ?yciem Charlesa Mansona, charyzmatycznego przywódcy sekty. To dla niego urzeczone rzekom? wolno?ci? i swobod? nastolatki by?y gotowe na wszystko... Dziewczyny – ich krucho??, si?a, pragnienie przynale?no?ci – to istota tej ol?niewaj?cej powie?ci dla czytelników Przekle?stw niewinno?ci Jeffreya Eugenidesaoraz Zanim dopadnie nas czas Jennifer Egan. Pó?nocna Kalifornia, burzliwy koniec lat 60. XX wieku. Na pocz?tku lata samotna i wra?liwa nastolatka Evie Boyd widzi grup? dziewcz?t w parku i od pierwszego spojrzenia uwodzi j? ich wolno??, niedba?y ubiór, aura nieskr?powania. Wkrótce Evie ulega ca?kowicie wp?ywowi Suzanne, hipnotyzuj?cej starszej dziewczyny, i jak magnes przyci?ga j? sekta, która wkrótce ma zyska? z?? s?aw?, oraz m??czyzna b?d?cy jej liderem.Ukryte w?ród wzgórz rozleg?e ranczo jest upiorne i zrujnowane, Evie jednak odbiera je jako egzotyczne, ekscytuj?ce, energetyczne – miejsce, w którym rozpaczliwie pragnie zosta? zaakceptowana. Sp?dza coraz wi?cej czasu z dala od matki i rytmu codziennego ?ycia, jej obsesja na punkcie Suzanne przybiera na sile i Evie nie u?wiadamia sobie, ?e krok po kroku zbli?a si? do niewiarygodnej przemocy, do tej chwili w ?yciu dziewczyny, kiedy wszystko mo?e si? potoczy? w przera?aj?cym kierunku. Niezwyk?y debiut Emmy Cline jest powie?ci? wspaniale napisan? i fascynuj?c?, odznaczaj?c? si? chirurgiczn? precyzj? i zaskakuj?cymi obserwacjami psychologicznymi. Dziewczyny to wspania?y utwór – oraz zapadaj?cy w pami?? portret dziewczyn i kobiet, którymi si? stan?. „Emma Cline odznacza si? niezrównanym zrozumieniem skomplikowanej natury dojrzewaj?cych dziewcz?t, przekszta?caj?c materi? mitu w rzecz o wiele bardziej intymn?. Przypomina nam, ?e za wieloma opowie?ciami naszej kultury kryje si? dziewczyna: niedostrzegana, nies?yszana, rozgniewana. Tak ksi??ka z?amie wam serca i wywrze na was niesamowite wra?enie". – Lena Dunham


Expand title description text
Publisher: Sonia Draga

OverDrive Listen audiobook

  • ISBN: 9788379999798
  • File size: 262792 KB
  • Release date: December 13, 2016
  • Duration: 09:07:25

MP3 audiobook

  • ISBN: 9788379999798
  • File size: 262792 KB
  • Release date: December 13, 2016
  • Duration: 09:13:25
  • Number of parts: 8

Formats

OverDrive Listen audiobook
MP3 audiobook

subjects

Drama Fiction

Languages

Polish

Hipnotyzuj?ca historia inspirowana ?yciem Charlesa Mansona, charyzmatycznego przywódcy sekty. To dla niego urzeczone rzekom? wolno?ci? i swobod? nastolatki by?y gotowe na wszystko... Dziewczyny – ich krucho??, si?a, pragnienie przynale?no?ci – to istota tej ol?niewaj?cej powie?ci dla czytelników Przekle?stw niewinno?ci Jeffreya Eugenidesaoraz Zanim dopadnie nas czas Jennifer Egan. Pó?nocna Kalifornia, burzliwy koniec lat 60. XX wieku. Na pocz?tku lata samotna i wra?liwa nastolatka Evie Boyd widzi grup? dziewcz?t w parku i od pierwszego spojrzenia uwodzi j? ich wolno??, niedba?y ubiór, aura nieskr?powania. Wkrótce Evie ulega ca?kowicie wp?ywowi Suzanne, hipnotyzuj?cej starszej dziewczyny, i jak magnes przyci?ga j? sekta, która wkrótce ma zyska? z?? s?aw?, oraz m??czyzna b?d?cy jej liderem.Ukryte w?ród wzgórz rozleg?e ranczo jest upiorne i zrujnowane, Evie jednak odbiera je jako egzotyczne, ekscytuj?ce, energetyczne – miejsce, w którym rozpaczliwie pragnie zosta? zaakceptowana. Sp?dza coraz wi?cej czasu z dala od matki i rytmu codziennego ?ycia, jej obsesja na punkcie Suzanne przybiera na sile i Evie nie u?wiadamia sobie, ?e krok po kroku zbli?a si? do niewiarygodnej przemocy, do tej chwili w ?yciu dziewczyny, kiedy wszystko mo?e si? potoczy? w przera?aj?cym kierunku. Niezwyk?y debiut Emmy Cline jest powie?ci? wspaniale napisan? i fascynuj?c?, odznaczaj?c? si? chirurgiczn? precyzj? i zaskakuj?cymi obserwacjami psychologicznymi. Dziewczyny to wspania?y utwór – oraz zapadaj?cy w pami?? portret dziewczyn i kobiet, którymi si? stan?. „Emma Cline odznacza si? niezrównanym zrozumieniem skomplikowanej natury dojrzewaj?cych dziewcz?t, przekszta?caj?c materi? mitu w rzecz o wiele bardziej intymn?. Przypomina nam, ?e za wieloma opowie?ciami naszej kultury kryje si? dziewczyna: niedostrzegana, nies?yszana, rozgniewana. Tak ksi??ka z?amie wam serca i wywrze na was niesamowite wra?enie". – Lena Dunham


Expand title description text